MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

Cmentarz komunalny w Gminie TerespolDrukuj

  • 09/07/2019 15:40:12

W dniu 9 lipca 2019 roku dokonano uroczystego  otwarcia „Cmentarza komunalnego w Gminie Terespol”.

 otwarcia „Cmentarza komunalnego w Gminie Terespol”

Wartość wykonanych robót budowlanych ogółem wyniosła 1 405 988,53 zł, w tym:

budynek kaplicy cmentarnej - 615 939,16 zł.

Wykonano  I etap cmentarza, przygotowując:

  • kaplicę cmentarną z chłodnią i zapleczem;
  •  410 miejsc grzebalnych;
  •  18 miejsc na pochówek urnowy;
  •  32 wnęki w kolumbarium;
  •  drogi dojazdowe i alejki.

Kaplicę cmentarną, kolumbarium, miejsca grzebalne poświęcił  proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia  Bożego w Kobylanach ks. Zbigniew Rozmysł.

Od dnia dzisiejszego  na cmentarzu komunalnym w Koroszczynie mogą odbywać się pochówki.

Zarządcą i administratorem cmentarza będzie Eko-Bug  Sp. z o.o. Kobylany ul. Słoneczna 7, tel. 83 3751539.

Spółka będzie utrzymywała i udostępniała infrastrukturę cmentarza, prowadziła dokumentację oraz pobierała w imieniu Gminy Terespol  opłaty związane z pochowaniem zwłok na cmentarzu, według stawek przyjętych Uchwałą Nr III/32/19 Rady Gminy Terespol z dnia 29 marca 2019 r.

Zarządca i administrator cmentarza komunalnego w Koroszczynie -  Sp. Eko-Bug  nie prowadzi działalności z zakresu usług pogrzebowych.

UCHWAŁA NR III/32/19

FOTORELACJA Z OTWARCIA

74,608,550 unikalne wizyty