MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnymDrukuj

  • 04/09/2019 13:33:41

LOGO FE

Gmina Terespol realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna, tytuł projektu: „Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”.

Cel szczegółowy projektu: Zwiększanie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lata na terenie Gminy Terespol poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego wraz z 10 nowymi miejscami wychowania przedszkolnego, wyrównywanie stwierdzonych deficytów z zakresu wad wymowy i wad postawy u dzieci w wieku 3-6 lat oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli z zakresu edukacji sensorycznej.

Planowane efekty:

- utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wyposażenie jednego nowego oddziału przedszkolnego Szkole Podstawowej im Orła Białego w Kobylanach - dla dzieci 3-4 lata i zwiększenie;

- realizacja specjalistycznych zajęć logopedycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci, u których zdiagnozowano dysfunkcje w zakresie komunikacji językowej poprzez stymulację rozwoju mowy - wzrost umiejętności z zakresu komunikacji u 12 dzieci;

- realizacja specjalistycznych zajęć korekcyjnych w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci ze stwierdzonymi wadami postawy poprzez usprawnienia zaburzonego układu ruchu – poprawa z zakresu wad postawy u 15 dzieci;

- szkolenia nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej – ukończenie kursu i uzyskanie certyfikatu terapeuty SI gwarantującego wzrost umiejętności przez dwóch nauczycieli.

Wartość projektu: 122.500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 104.125,00

74,360,328 unikalne wizyty