MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

ZBIORNIK W KOBYLANACH - TOP INWESTYCJA KOMUNALNA 2019Drukuj

  • 27/09/2019 10:27:45

ZBIORNIK W KOBYLANACH - TOP INWESTYCJA KOMUNALNA 2019  25 września, podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku jedenaście realizacji z pięciu województw zostało uhonorowanych tytułami Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019. Najlepsze regionalne projekty infrastrukturalne, budowlane, miejskie i społeczne nagrodzono podczas gali wieńczącej pierwszy dzień VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Wśród wyróżnionych znalazła się również Gmina Terespol, statuetkę odebrał Wójt Krzysztof Iwaniuk.

Celem konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 jest wyróżnienie najlepszych inwestycji w regionie, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki i mieszkańców pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego,warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Swoje typy wskazała Rada Konsultacyjna plebiscytu, specjalnie wyróżnienie przyznali także internauci. Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP i redakcja serwisu PortalSamorzadowy.pl.

– Top Inwestycje Polski Wschodniej to przykłady dobrze przemyślanych i zrealizowanych przedsięwzięć zmieniających na lepsze społeczno-gospodarczą rzeczywistość. Tak właśnie w praktyce, na poziomie lokalnym, mądrze korzystając z szans, jakie daje dostęp do funduszy unijnych, tworzy się nową jakość dla gospodarki, regionu, mieszkańców – mówił podczas gali Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Tytuły Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 przyznano projektom:

Budowa zbiornika retencyjnego w Kobylanach podniesie atrakcyjność terenu centrum gminy dla przyszłych inwestorów oraz powiększy ofertę gminy Terespol o nowy obiekt służący mieszkańcom do wypoczynku oraz rekreacji. Samorząd Gminy Terespol poprzez budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 25 ha i zdolności retencyjnej prawie 1 mln m sześc. wody wychodzi naprzeciw nowym przepisom ustawy Prawo wodne, które wymuszą realizację zadań związanych z gromadzeniem wody. Nowe prawo wodne przyniesie opłaty związane z wodami opadowymi i roztopowymi. Dla gmin posiadających systemy zamknięte koszty te będą mniejsze. Wartość umowna inwestycji to około 7,6 mln zł.


Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej w Lublinie – za poprawę mobilności miejskiej oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w obszarze przyszłego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF). Projekt stanowi kontynuację zrealizowanego w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 projektu pt.: „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”, który zapoczątkował modernizację komunikacji miejskiej w Lublinie i przyczynił się do poprawy warunków korzystania z komunikacji zbiorowej.Wartość inwestycji to około 88 mln zł.

Budowa suszarni osadów ściekowych w Rzeszowie, dzięki której zmniejszono uciążliwości związane z rozprzestrzenianiem się nieprzyjemnych zapachów. Wybudowana instalacja daje możliwość wysuszenia powstałego osadu do zawartości 93% suchej masy. Taki wynik ma zostać osiągnięty poprzez wysokoefektowe odwodnienie w dwóch prasach tłokowych oraz suszenie osadów odwodnionych w suszarni średniotemperaturowej. Dla zmniejszenia uciążliwości nieprzyjemnych zapachów, zostały zhermetyzowane dwa osadniki wstępne i zbiornik retencyjny, przykryty zadaszeniem z laminatu poliestrowo-szklanego. Wartość inwestycji to ponad 64 mln zł.

Modernizacja linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola, to inwestycja która wpłynie bezpośrednio na podniesienie standardu najważniejszych szlaków kolejowych Polski na kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe. W wyniku przeprowadzonych działań inwestycyjnych następuje zwiększenie przepustowości linii, umożliwiające poprawę jakości i oferty usług przewozowych oraz wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowych. Projekt obejmuje w szczególności przystosowanie peronów na 8 stacjach i 15 przystankach osobowych do potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się. Wartość inwestycji to ok. 299 mln zł.

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku to inwestycja ułatwiająca dostęp do infrastruktury kultury, przyczynia się do zwiększenia liczby odwiedzających, pozwala szerzej zaprezentować zgromadzone zbiory. W skali miasta i regionu bardzo ważne jest powstanie jednego miejsca ekspozycyjnego, przybliżającego ww. tematykę. Rezultatem przedmiotowego zadania inwestycyjnego będzie zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury, zwiększenie liczby odwiedzających, szersze prezentowanie zgromadzonych zbiorów. Ponadto projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta, stanie się jednym z jego symboli, jak Muzeum Powstania Warszawskiego dla Warszawy czy Europejskie Centrum Solidarności dla Gdańska. Wartość inwestycji to 42 mln zł.

Baseny Tropikalne Binkowski Resort w Kielcach będą jednym z najnowocześniejszych w Polsce parków wodnych. To ponad trzysta atrakcji wodnych, kilkanaście basenów, w tym baseny rekreacyjne, baseny witalne, baseny aroma z hydromasażami, wanny spa, sztuczna rzeka, dzięki której można na pontonie zwiedzić cały park wodny. Powstają ponadto największe w Polsce saunarium, nowoczesne, długie zjeżdżalnie, bar wodny, tropikalna roślinność, w tym żywe palmy. Cały park wodny przykryty jest przeszklonym, rozsuwanym dachem. Park został wkomponowany w istniejący las komunalny, co podkreśla jego walory estetyczne. Skala, rozmach oraz unikatowość projektu będą miały wpływ na rozwój turystyczny miasta, regionu, a może całej wschodniej Polski. Realizacja inwestycji będzie się wiązała z nowymi miejscami pracy. Wartość inwestycji: około 21,6 mln zł.

Rozbudowa Centrum Logistycznego w Iławie to odpowiedź polskiego producenta mebli na wyzwania i oczekiwania światowego handlu oraz sektora dystrybucji towarów. Centrum wpływa pozytywnie na rozwój miasta, likwiduje bariery i otwiera przed wieloma firmami nowe możliwości. Inwestycja pozwoliła stworzyć kilkadziesiąt miejsc pracy. Wartość inwestycji to około 27 mln zł.

Renowacje w Twierdzy Boyen w Giżycku to inwestycja, dzięki której zwiększy się liczba ludzi korzystających z oferty kulturalnej, budującego regionalną tożsamość, zabytkowego obiektu. Przedmiotem projektu było wykonanie prac konserwatorsko-remontowych w zabytkowym warsztacie zbrojmistrza na Twierdzy Boyen i jego wyposażenie, umożliwiające rozszerzenie oferty kulturalnej i zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego i historycznego zabytkowego warsztatu zbrojmistrza w Twierdzy Boyen, a także przystosowanie go do stworzenia nowej oferty kulturalnej. Wartość inwestycji to około 1,6 mln zł.

Hala produkcyjno-magazynowa w Olsztynku poza swoją wielkością, imponuje stopniem zaawansowania technologicznego oraz zastosowaniem nowoczesnych systemów automatycznych W skład kompleksu produkcyjno-logistycznego wchodzą hala produkcyjno-magazynowa wraz z infrastrukturą oraz zautomatyzowane centrum logistyczne. Łączna powierzchnia kompleksu to 22 tys. m kw. Całość prac zrealizowana została w niecałe 2 lata. Rozbudowa zakładu Tymbark w Olsztynku pozwoliła na stworzenie ponad 70 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji to około 170 mln zł.

Rozwój terenów zielonych w Stalowej Woli za zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Gminie Stalowa Wola oraz edukację ekologiczną mieszkańców poprzez zagospodarowanie trzech obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. Projekt obejmuje min. budowę ciągów komunikacyjnych, ścieżek dydaktycznych, punktów widokowych, placów zabaw, montaż małej architektury, nasadzenia drzew, budowę boisk, budowę plaży, uporządkowanie terenów. Wartość inwestycji to około 13 mln zł.

Nagroda internautów: Rozbudowa Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego to projekt, który przyczyni się do przeciwdziałania zjawisku wykluczeniu absolwentów na rynku pracy oraz pozwoli na wzmocnienie jakości kapitału ludzkiego w powiecie. Inwestycja obejmowała budowę hali warsztatowej i łącznika wraz z adaptacją pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby pracowni elektrycznych po byłej świetlicy. Wartość inwestycji to prawie 6 mln zł.

W artykule wykorzystano materiały prasowe oraz fotografie przekazane przez organizatora plebiscytu oraz materiały UG Terespol.

DW

64,099,144 unikalne wizyty