MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NASZA KREW NASZA OJCZYZNADrukuj

  • 15/10/2019 08:53:26

SPRAWOZDANIE
( dot. akcji „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA” )

Akcja oddawania krwiKlub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Terespolu wspólnie z Dyrektorem ZSZ w Małszewiczach im. W. Reymonta przeprowadził w szkole akcje oddawania krwi pod hasłem „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA”. Akcja odbyła się w 80 rocznice „oswobodzenia” przez Sowietów wschodnich rubieży Polski. To jest 17 września 2019r. w godzinach 09:00- 13:00.

W akcji wzięło udział 30 osób do donacji zostało zakwalifikowanych 27 w tym 21 po raz pierwszy.

Łącznie zebrano ok. 12,150 litrów.

Akcja została poprzedzona pogadankami na temat oddawania krwi w klasach maturalnych w dniu 12.09.2019r.

Fotorelacja

79,440,850 unikalne wizyty