MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

  • 29/10/2019 12:56:04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pisemnym, nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości gruntowej, położonej w Łobaczewie Dużym (gm. Terespol, powiat bialski, woj. lubelskie) wraz z prawem własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków

 

położenie – woj. lubelskie, powiat bialski, gmina Terespol miejscowość Łobaczew Duży, działka gruntowa nr ew. 22/3 o powierzchni 0,2978 ha. Na działce nr 22/3 o powierzchni 0,2978 ha, wykazane są budynki stanowiące odrębne od gruntu nieruchomości: garaż murowany o powierzchni użytkowej 456 m2 (z częścią socjalną i biurową) oraz murowany budynek magazynu paliw o powierzchni użytkowej 21 m2

90,472,835 unikalne wizyty