MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

  • 06/11/2019 12:39:54

W związku z możliwością złożenia wniosku przez Gminę Terespol do NFOŚ i GW  o dotację na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwaw ramach programu „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” , realizowany w latach 2019-2020, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o  ilościach niżej wymienionych odpadów będących w posiadaniu R O L N I K Ó W  z terenu naszej gminy :

- folii rolniczej;

- siatki;

- sznurka do owijania balotów;

- opakowań po nawozach;

- opakowań typu big bag.

Informacje powyższe można składać do dnia 29 listopada 2019r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Terespol od poniedziałku do piątku w pokoju nr 13 lub pod nr telefonu : 83-411-20-39.

74,516,654 unikalne wizyty