MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

RETENCJA WODNA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIMDrukuj

  • 14/11/2019 10:49:20

8 listopada Urzędzie Gminy Terespol  odbyła się  konferencja naukowo – techniczna nt.  „Retencja wodna w województwie lubelskim” zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Lublinie.

RETENCJA WODNA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIMTematyka i ustalenia konferencji miały na celu zwrócenie uwagi na realizację programów rozwoju retencji wodnej, które są szansą dla poprawy zasobów wodnych w Polsce i na Lubelszczyźnie, które są  trzykrotnie mniejsze od średniej europejskiej oraz na wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody w ramach zrównoważonego ich wykorzystania.

Ekstremalne zjawiska hydrologiczne, których częstotliwość znacznie wzrosła w ostatnich latach, są przykładem zachodzących zmian klimatycznych, stwarzających zagrożenie dla życia ludzi oraz otaczającego nas środowiska. Zasoby wody w Polsce wynoszą 1600 m3 wody na mieszkańca na rok, a średnia europejska wynosi ok. 4500 m3 na mieszkańca na rok. Tak małe zasoby wody pokazują, że musimy prowadzić racjonalną gospodarkę wodami, aby je chronić – tłumaczył przewodniczący Zarządu Oddziału SITWM dr Andrzej Pilcha.
Spotkanie nie przypadkowo  odbyło się w Kobylanach, gdyż to właśnie tutaj obok rzeki Czapelki powstaje zbiornik małej retencji o powierzchni ok. 25 ha i zdolności retencyjnej prawie 1 mln m sześc. wody.

Oprócz typowych funkcji zbiornik będzie służył mieszkańcom do wypoczynku oraz rekreacji, jak również podniesie atrakcyjność okolicznych terenów szczególnie, że na przeciwległym terenie w centrum gminy Terespol zostały zlokalizowane działki pod przyszłą zabudowę jednorodzinną.

Zbiornik retencyjny

Budowa zbiornika malej retencji wyniosła tyle co 1/3 kosztów, które przeznaczono na „Program małej retencji dla województwa lubelskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 7 657 026,05 zł. Koszty inwestycji w całości finansowane z  budżetu Gminy Terespol. Wykonawcą inwestycji jest firma PRAKTIBUD z Tomaszowa Lubelskiego.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

64,112,968 unikalne wizyty