MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym MałaszewiczeDrukuj

  • 10/02/2020 10:20:32

W dniu 5 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się kolejne spotkanie robocze związane z przygotowaniem i realizacją projektu CARGOTOR-u Sp. z o.o. pn. „ Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele spółek: CAROTOR Sp. z o.o., Systra S.A. (biuro projektowe), Eko-Bug Sp. z o.o., PHU AGROSTOP Sp. z o. o. i Urzędu Gminy Terespol.

Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze

Projektanci biura projektowego Systra S.A.  przedstawili stan prac przy projekcie „ Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią” dotyczący terenu gminy Terespol. Poinformowali jednocześnie, że najbardziej zawansowany stan prac projektowych jest nad projektem budowy wiaduktu w Kobylanach. Przedstawione zostały elementy projektu technicznego budowy wiaduktu, którego budowa byłaby jedną z pierwszych robót całego przedsięwzięcia. Przedstawiono także lokalizację nowo zaprojektowanej kładki nad torami w Małaszewiczach, połączenie drogowe Kobylan (drogą pożarową na terenach PKP) z przedsięwzięciem realizowanym przez PKP PLK pn. „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć, Etap 1- Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” oraz omówiono połączenie drogi wewnętrznej „Kobylany Zachodnie strona pn” z gminną drogą publiczną nr 100821 L i drogą krajową nr 2.   

Wójt Gminy Terespol zgłosił potrzebę wybudowania drogi wzdłuż toru K-W-K łączącej ul. Słoneczną w Kobylanach i ul. Kodeńską w Małaszewiczach Małych jako dopełnienie infrastruktury drogowej wokół portu PKP, stanowiącą dojazd do służb granicznych i terminali bez konieczności wyjazdu na drogę krajową nr 2.

Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze

Prezes Spółki Cargotor Sp. z o.o. poinformował zebranych, że I etap modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze planowany jest na lata 2022-2023, a II etap na lata 2024-2028. Podkreślił także, że realizowany projekt jest projektem kolejowym, który ma być finansowany przez UE i będzie to największy „Park Logistyczny” na terenach kolejowych.

Podczas spotkania uzgodniono niektóre kwestie techniczne dotyczące wiaduktu, włączenia dróg gminnych do dróg zakładowych na terenach PKP.

Przygotowanie i realizacja zadania „ Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią” nie jest możliwa bez współpracy Spółki Cargotor z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Gminą Terespol. Dlatego też, podczas spotkania omówiono wstępny zakres i zasady współpracy przy realizacji zadań bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze. Współpraca dotyczyłaby: budowy wiaduktu w Kobylanach, budowy nowego kolektora sanitarnego Koroszczyn - Małaszewicze Małe i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie.

Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze

86,239,404 unikalne wizyty