MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.Drukuj

  • 06/03/2020 11:14:56

Urząd Gminy Terespol informuje, że uchwałą Rady Gminy Terespol Nr VI/69/19 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 6985 ) zostały uchwalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r:

1) za odpady zbierane w sposób selektywny – 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
2) za odpady zbierane w sposób nieselektywny – 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie.
Zobowiązany wpłaca obliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału w kasie urzędu gminy Terespol, u Sołtysa lub na rachunek bankowy: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata płatna w jest w czterech ratach:

  • I rata płatna do 15 marca 2020 r.
  • II rata płatna do 15 czerwca 2020r.
  • III rata płatna do 15 września 2020r.
  • IV rata płatna do 15 grudnia 2020r.
63,856,003 unikalne wizyty