MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

 • 28/08/2020 06:42:04

Podstawowe informacje dla uczniów i rodziców

obowiązujące od 1 września 2020 roku.


UCZEŃ

 • Do szkoły/przedszkola może przyjść tylko:

-   uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych ;

- uczeń, w domu którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 • Uczeń wsiada do autobusu w maseczce i zajmuje miejsca siedzące w kolejności od początku do końca; zaleca się, aby w pierwszej kolejności wsiadały dzieci najmłodsze; uczeń/dziecko w maseczce pozostaje przez całą podróż.
 • Uczniowie oczekujący na autobus a także po wyjściu z autobusu powinni zachowywać dystans 1,5 m.
 • Po przyjściu do szkoły/przedszkola uczeń/dziecko powinno bezzwłocznie umyć ręce.
 • Uczeń powinien być wyposażony we wszystkie potrzebne przybory do nauki a także chusteczki higieniczne na wypadek kaszlu czy kichnięcia.
 • Uczeń wchodząc do świetlicy i  do szatni powinien zdezynfekować ręce.
 • Uczniowie przebywając w przestrzeni wspólnej szkoły powinni dbać o zachowanie dystansu społecznego, nie gromadzić się na korytarzach.
 • Uczniowie powinni myć regularnie ręce: po wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Uczniowie powinni wypracować przyzwyczajenie do jak najmniejszego kontaktu z przedmiotami czy jakąś powierzchnią.

 RODZICE

 

 • Dnia 1 września 2020 r. nie kursują autobusy szkolne, prosimy rodziców o dowiezienie dzieci do szkół. Szczegółowe harmonogramy rozpoczęcia roku szkolnego ogłaszają dyrektorzy poszczególnych szkół (e-dziennik, strona internetowa, e-mail). https://malaszewicze.pl/, http://kobylany.pl/, https://spneple.gminaterespol.pl/.
 • Rozkłady jazdy autobusów do szkół – jak w ubiegłym roku.
 • Uczniowie/dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły/przedszkola i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Opiekun w przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola powinien zachować dystans społeczny min. 1,5 m i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice ucznia zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, dlatego rodzic powinien udostępnić telefony do kontaktu i pilnie odebrać dziecko.
 • Uczeń/dziecko nie powinien zabierać ze sobą do szkoły/przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
74,637,243 unikalne wizyty