MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

RADA ZNOWU W PEŁNYM SKŁADZIEDrukuj

  • 22/10/2020 09:56:19

RADA ZNOWU W PEŁNYM SKŁADZIEX Sesja Rady Gminy Terespol odbyła się 29 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol.  Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Mieczysława Romaniuka,  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Terespolu Pani Wioletta Niczyporuk wręczyła Panu Kazimierzowi Dyczkowskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego do Rady Gminy Terespol, w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 2, które odbyły się w dniu 26 kwietnia 2020 r. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny złożył ślubowanie.

Podczas posiedzenia zostały uzupełnione składy osobowe Stałych Komisji Rady Gminy Terespol. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Pan Kazimierz Dyczkowski.

https://gminaterespol.pl/images/dsc_0372.jpg

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

• zmieniająca uchwałę  w sprawie  ustalenia  składów  osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Terespol;

• w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;

• w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020;

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2021 roku;

• w  sprawie  określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  Gminie Terespol w roku szkolnym 2020/2021;

• w  sprawie  wyrażenia  zgody  na zawarcie porozumienia z  Gminą Piszczac   w   zakresie   dowozu   dzieci   z   Gminy   Terespol do  Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   w Zalutyniu;

• w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  dotychczasowymi dzierżawcami,  na  czas  oznaczony  do  3  lat  kolejnych  umów  dzierżawy,  których przedmiotem są te same nieruchomości.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=yQowls9J7IM

84,191,510 unikalne wizyty