MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

WIADUKT W KOBYLANACH - UMOWY PODPISANEDrukuj

  • 19/11/2020 10:06:14

WIADUKT W KOBYLANACH  - UMOWY PODPISANE

W związku z planowaną, przez Spółkę CARGOTOR, realizacją inwestycji „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Republiką Białoruś”,  17 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się podpisanie umów  pomiędzy Spółką CARGOTOR reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Andrzeja  Sokolewicza, a Gminą Terespol reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Iwaniuka, dotyczących budowy wiaduktu w Kobylanach, dróg w tym obszarze oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie.

Jak zaznaczył  Wójt  -    spotkanie jest ważnym elementem współpracy Gminy z CARGOTOREM, żeby przebudowa Małaszewicz która wiąże się, z wyzwaniami dotyczącymi infrastruktury okołokolejowej miała miejsce.  Jest to pierwsza przebudowa Małaszewicz po latach 50 ubiegłego stulecia.  Budowa wiaduktu ułatwi naszym mieszkańcom z największej miejscowości wyjazd, ale i komunikację dla wszystkich firm, których mam nadzieję będzie jeszcze więcej w rejonie Małaszewicz.
Wyjątkowa inwestycja w wyjątkowym miejscu – podczas podpisania umów  mówił Prezes Spółki -. Małaszewicze to jest szczególne miejsce nie tylko w Polsce ale i w Europie.  Jest to główna brama do Europy z Azji i centralne miejsce nowego jedwabnego szlaku. To właśnie z Chin, właśnie z Azji płyną towary do Europy Zachodniej przez to jedno wyjątkowe miejsce. Aby je udrożnić, aby je rozbudować w taki sposób, aby spełniały marzenia kolejnych pokoleń postanowiliśmy z przedstawicielem samorządu , podpisać umowy o współpracy, które będą podstawa do wystąpienia przez spółkę CARGOTOR do Komisji Unii Europejskiej o dofinansowanie w sprawie budowy Parku Logistycznego Małaszewicze. Przewidywany koszt inwestycji to 700 mln euro. Chcemy żeby ta inwestycja, po pierwsze  była przykładem współpracy podmiotu kolejowego z samorządem terytorialnym, po drugie była najlepszym reprezentantem wizji nowej Polski wschodniej, aby była ona kojarzona z rozwojem , nowa technologią, miejscem w którym warto żyć, mieszkać i pracować.

WIADUKT W KOBYLANACH  - UMOWY PODPISANE

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

64,012,375 unikalne wizyty