MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓWDrukuj

  • 15/07/2021 08:00:51

Uwaga !  Nowy obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, od dnia 1 lipca 2021 r. Jeżeli posiadasz profil zaufany lub dowód elektroniczny złóż deklarację pod adresem www.zone.gunb.gov.pl , jeżeli nie posiadasz to wypełnij wniosek w wersji papierowej, podpisz i złóż w Urzędzie Gminy Terespol, który wniosek wyśle drogą elektroniczna do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Deklaracje należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r. dla budynków istniejących lub 14 dni dla budynków w których źródło ciepła uruchomiono po 1 lipca 2021 r.

https://gminaterespol.pl/images/1_lipca1.png

86,238,589 unikalne wizyty