MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

DZIEŃ NIEPODLEGŁOÅšCI W MAŁASZEWICZACHDrukuj

  • 12/11/2010 12:49:41

W tym roku  gminne obchody  92 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości odbywały się  dniu 11 listopada w Małaszewiczach i były połączone z  otwarciem  I etapu ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach. Zainaugurowała je Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny przez ks. Krzysztofa Pawłowskiego - proboszcza parafii pw. Åšw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Małaszewiczach.
Po uroczystej mszy św. wszyscy zebrani , na czele z pocztami sztandarowymi udali się  na parking przed hotelem „Feniks”, gdzie dokonano otwarcia I etapu największej inwestycji w ostatniej kadencji na terenie gminy - ulicy Kolejarzy.  Całość inwestycji to 6 400  199,13 zł ,  w tym  z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 969 052, 35 zł. Wykonawcą jest firma Transbet z Białej Podlaskiej.  Zadanie  „Przebudowa ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z harmonogramem w bieżącym roku obejmuje zakres od ulicy Wrzosowej do toru Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (dawne Naftobazy).  Pozostały odcinek od torów OLPP do  drogi powiatowej będzie zakończony w przyszłym roku.

Po modlitwie i poświęceniu przebudowanej drogi odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, po którym wszyscy zebrani udali się do Zespołu Szkół im Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach na obchody Dnia Niepodległości.
W części oficjalnej przybliżona została historia tego najważniejszego dla naszej Ojczyzny dnia. Następnie przedstawiciele władz samorządowych, konsularnych oraz służb mundurowych działających na terenie gminy Terespol złożyli wiązanki i wieńce pod pięknie przygotowaną tablicą pamięci. Swoją obecnością podczas świętowania tej podniosłej uroczystości zaszczycił Konsul Republiki Białoruś – Władimir Ananicz. Przy tej okazji przekazał bardzo istotną dla mieszkańców strefy przygranicznej wiadomość o ratyfikowaniu  przez parlament Białorusi umowy o małym ruchu granicznym.
Uroczystości zakończyła część artystyczna w  wykonaniu młodzieży z ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.      

   
 D.Wowczeniuk/K. Gójski

64,013,217 unikalne wizyty