MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

SZACOWANIA SZKÓD W ROLNICTWIEDrukuj

  • 01/09/2021 12:48:09

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE
SZACOWANIA SZKÓD W ROLNICTWIE

W związku z możliwością wystąpienia szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Terespol spowodowanych deszczem nawalnym i gradem, Wójt Gminy Terespol informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku tych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o oszacowanie strat.
Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2021 roku w Urzędzie Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze.
Zgodnie z wytycznymi działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.
Wszystkie dane we wniosku o oszacowanie strat, dotyczące upraw, powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty  składanym do ARiMR, kopię którego należy dołączyć do składanego wniosku.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

74,430,182 unikalne wizyty