MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

  • 15/10/2021 08:50:47

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO
z dnia 14 października 2021 r.


Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Starosta Bialski zawiadamia, że w dniu 14 października 2021 r. wydano decyzję Nr T/2/21, znak: AB.T.6740.80.2021.MOs o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej drogę gminną Małaszewicze - Podolanka na działkach nr ew. 1112 i 1113 w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze, jednostka ewidencyjna Terespol - Gmina oraz na działkach nr ew. 65/15, 65/16, 65/20, 65/24, 66/2, 66/3, 70/1, 73/2, 74/1, 74/3, 75/2, 86, 90/2, 91/4 i 91/7 w obrębie ewidencyjnym Podolanka, jednostka ewidencyjna Terespol - Gmina.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znajduje się do wglądu w siedzibie tutejszego urzędu tj. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Oddział Zamiejscowy w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol, pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Od wyżej wymienionej decyzji służy odwołanie do Wojewody Lubelskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podpisano elektronicznie – z up. Starosty, Ludmiła Rypina, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa.

84,114,674 unikalne wizyty