MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

PAMIĘTAJ! MASZ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI!Drukuj

  • 18/10/2021 09:49:25

1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?
*   Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, uruchomionej przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
*   Dla budynków w których źródło ciepła uruchomiono po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?
Tak. Każdy właściciel/zarządca  budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.

Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć przez internet lub w wersji papierowej.

Jeżeli posiadasz profil zaufany lub dowód elektroniczny złóż deklarację pod adresem www.zone.gunb.gov.pl.  W Biurze Obsługi w Urzędzie Gminy Terespol został również wydzielony komputer do złożenia deklaracji przez internet.

 

https://gminaterespol.pl/images/ulotka1fzone.jpgWersję papierową można złożyć osobiście w Urzędzie gminy Terespol w Kobylanach.  Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w formie papierowej dostępne są poniżej oraz w Biurze obsługi w Urzędzie Gminy.

Przykładowo wypełnione Deklaracje A i B oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Pytania dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można też przesyłać bezpośrednio na adres: info-CEEB@gunb.gov.pl

74,516,723 unikalne wizyty