MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

PIERWSZA SESJADrukuj

 • 03/12/2010 15:29:17

30 listopada br.  odbyła się I sesja nowowybranej Rady Gminy Terespol. Po otrzymaniu zaświadczeń o wyborze oraz złożeniu ślubowania radni wybrali przewodniczącego Rady Gminy. Został nim Mieczysław Romaniuk. Wiceprzewodniczącą Rady została   Halina Ostapczuk.

I sesja nowowybranej Rady Gminy Terespol rozpoczęła się od wręczenia Wójtowi Gminy Terespol i radnym gminnym zaświadczeń o ich wyborze. Zaświadczenia wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Danuta Wowczeniuk oraz Pełnomocnik Wyborczy Pan Bogdan Daniluk.

Następnie wysłuchano Wójta Gm iny, który przeds tawił sprawozdanie o stanie gminy. Przypomniał najważniejsze dokonania  samorządu gminnego w kadencji 2006-2010,  przedstawiając prezentację multimedialną. ( Prezentacja jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminaterespol.pl ).

Obrady prowadził początkowo - zgodnie z tradycją – najstarszy wiekiem radny – Pani Halin a Ostapczuk. Radni złożyli ślubowanie po czym przystąpili do wyłonienia przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę - Mieczysława Romaniuka. Kandydat został wybrany przewodniczącym jednogłośnie.

Na funkcję wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono kandydaturę – Haliny Ostapczuk. Kandydatka została wybrana wiceprzewodniczącym jednogłośnie.

Podczas I posiedzenia ustalone zostały składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Terespol oraz wybrano ich Przewodniczących.

KOMISJA BUDŻETOWO- FINANSOWA I SPRAW  SPOŁECZNYCH

Przewodniczący- Józef Åšreniawski

Członkowie:

 • Wiesław Kowalski
 • Andrzej Moździerz
 • Waldemar Kopcewicz
 • Mirosław Kijuk
 • Bogusław Parafiniuk
 • Gabriel Gryciuk
 • Adam Sepczuk
 • Artur Łozak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Jan Krzyżanowski

Członkowie:

 • Semeniuk Janusz
 • Oleszczuk Grzegorz

 

Kolejnym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka. To właśnie zgodnie z ustawą o  samorządzie gminnym, z chwilą złożenia ślubowania wobec gminy następuje  objęcie obowiązków wójta.

 

Podczas I Sesji Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Terespol.
 • w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Terespol.
 • w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
 • w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał. Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

74,638,138 unikalne wizyty