MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

ŚRODKI NA INWESTYCJE DLA GMINY TERESPOLDrukuj

  • 01/12/2021 11:01:19

Gmina Terespol z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach” otrzymała dofinansowanie w kwocie 8 230 040,00 zł. Inwestycja, której całkowita wartość oszacowana została na 8 663 200,00 zł polega na dopełnieniu już rozpoczętej budowy infrastruktury, w tym dróg gminnych na terenach przeznaczonych pod zwarte budownictwo mieszkaniowe i usługi na terenie  CENTRUM GMINY TERESPOL. Tereny te zostały już uzbrojone w infrastrukturę komunalną oraz częściowo drogową, a także infrastrukturę energetyczną. Inwestycję planuje się wykonać w latach 2022-2023. Dofinansowanie z Polskiego Ładu zgodnie z założeniem programu wynosi 95 % kosztów inwestycji. Pozostałe koszty stanowić będą środki własne budżetu Gminy Terespol.
W Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał przedstawicielom samorządów z powiatu bialskiego promesy inwestycyjne oraz symboliczne czeki.

ŚRODKI NA INWESTYCJE DLA GMINY TERESPOL

74,637,049 unikalne wizyty