MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

POZNAJ POLSKĘDrukuj

 • 11/05/2022 10:59:46

Poznaj Polskę

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022 gmina Terespol otrzymała dofinansowanie w wysokości 64.640 zł na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy. Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra, gmina Terespol musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą z wpłat rodziców.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Podczas wycieczek w 2022 r., uczniowie szkół zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach:

Uczniowie klas I-III – kwota dofinansowania ze środków MEiN: 5.000 zł, kwota wkładu własnego: 1.250 zł, wartość całkowita: 6.250 zł

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 5.000 zł, kwota wkładu własnego: 1.250 zł, wartość całkowita: 6.250 zł

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach

Uczniowie klas I-III – kwota dofinansowania ze środków MEiN 4.800 zł, kwota wkładu własnego: 1.200 zł, wartość całkowita: 6.000 zł

 • Pałac Branickich, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha, Białystok

Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 15.000 zł, kwota wkładu własnego: 3.750 zł, wartość całkowita: 18.750 zł

 • Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego, Kalwaria Zebrzydowska
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Historyczny zespół miasta, Kraków
 • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 • Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie

Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

Uczniowie klas I-III – kwota dofinansowania ze środków MEiN 4.840 zł, kwota wkładu własnego: 1.210 zł, wartość całkowita: 6.050 zł

 • Pałac Branickich, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha, Białystok

Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 15.000 zł, kwota wkładu własnego: 11.501 zł, wartość całkowita: 26.501 zł

 • Kopalnia Soli w Wieliczce
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Krakowskie drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków
 • Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków
 • Kraków - historyczny zespół miasta
 • Kopiec Kościuszki z otoczeniem, Kraków

Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 15.000 zł, kwota wkładu własnego: 11.130 zł, wartość całkowita: 26.130 zł

 • Zamek Królewski, Chęciny
 • Muzeum Pamięci Narodowej - dawne więzienie kieleckie na ulicy Zamkowej, Kielce
 • Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, Nowa Słupia
 • Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową, Oblęgorek
 • Ruiny zamku Krzyżtopór, Ujazd
 • "Pomnik przyrody ""Dąb Bartek"", Zagnańsk

Wartość projektu: 95.931,00 zł

Kwota dofinansowania: 64.640,00 zł

Wkład własny: 31.294,00 zł

84,264,089 unikalne wizyty