MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 13/05/2022 15:23:50

ZMIANA TERMINÓW ! ! !
Zapraszamy udziałowców Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Murawiec-Żuki na zwyczajne ogólne zebrania członków Spółki, które odbędą się w świetlicy wiejskiej w Murawcu w następujących terminach:
I termin – 20 maja 2022 r. godz. 17:00
II termin – 27 maja 2022 r., godz. 17:00
(II termin zebrania odbędzie się w przypadku, braku co najmniej połowy liczny członków).

Porządek zebrań:
1. Wybór Przewodniczącego zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
2. Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
3. Stwierdzenie quorum zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki:
a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie rocznego sprawozdania rachunkowego Spółki;
b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z działalności;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wysokości wynagrodzeń i diet dla pracowników Spółki oraz diet dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania gruntów Wspólnoty Gruntowej Wsi Murawiec-Żuki, w tym:
a. uchwalenia regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń Spółki przez członków Spółki;
b. ustalenie warunków użytkowania gruntów i urządzeń Spółki przez osoby niebędące członkami Spółki;
c. uchwalenia wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych Spółki;
d. uchwalenia rocznego planu prac gospodarczych;
11. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Spółki, w tym:
a. sposobu wykorzystania pożytków osiąganych ze wspólnoty i podziału tych pożytków pomiędzy poszczególnych członków Spółki;
b. przeznaczeniu części dochodów Spółki na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne;
c. ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Zarząd Spółki może zaciągać;
12. Sprawy bieżące, wnioski, interpelacje i zapytania;
13. Zakończenie zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki.
Zastrzegamy, że porządek zebrania w razie potrzeby może ulec zmianie.

Danuta Semeniuk - Przewodnicząca Zarządu Spółki

86,238,571 unikalne wizyty