MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

30 LAT GMINY TERESPOLDrukuj

  • 07/07/2022 14:52:39

https://gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_510/kbg2022024.jpg25 czerwca 2022 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Terespol z okazji 30  lecia Gminy Terespol.  Przewodniczący Rady Mieczysław Romaniuk przybliżył historię powstania Gminy oraz powitał licznie przybyłych gości.
Następnie  Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił bilans dokonań oraz podziękował wszystkim którzy przyczynili się w tych 30 latach, do sukcesu gminy Terespol.
Ważnym i podniosłym punktem posiedzenia było  wręczenie odznaczeń państwowych, których dokonał, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Pani Jolanta Gawryluk. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: złoty po 30 latach służby -  Pani Irena Mikołajczyk i Pan Mirosław Rogowski, brązowy po 10 latach służby - Pani Magdalena Jaszczuk, Pan Jarosław Kijuk oraz Pani Anna Lubeńczuk.
https://gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_510/kbg2022070.jpgPodczas posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk dokonali uroczystego wręczenia Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol Panu Józefowi Henrykowi Śreniawskiemu.
Uroczysta XXI Sesja Rady Gminy Terespol była okazją do uhonorowania wszystkich, którzy
przyczynili się do powstania i rozwoju  samodzielnej Gminy Terespol. Statuetki i listy gratulacyjne odebrali: Poseł na Sejm RP Pan Riad Haidar, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów Pan Sebastian Skuza, Wicewojewoda Lubelski Pana Robert Gmitruczuk, Kanclerz Diecezji Siedleckiej Ks. Kanonik Jan Babik, Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk, Przedstawiciel Starosty Bialskiego Pani Dyrektor Barbara Kociubińska-Koza, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Korycin Pan Janusz Małyszko, właściciel PPHU TRANSBET Pan Marian Wojtiuk, projektant i inspektor nadzoru Pan Eugeniusz Celiński, wykonawca zbiornika retencyjnego
w Kobylanach Pan Adam Gwizdała, właściciel Tres - Bud Pan Mateusz Treska, Prezes Spółki Cargotor Pan Andrzej Sokolewicz, Kierownik Bazy Paliw PERN S.A. w Małaszewiczach Pan Dariusz Olszewski, Prezes Zarządu Spółki Europort Pan Mirosław Smulczyński, Dyrektor terminalu ALEKSANDRA
https://gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_510/kbg2022134.jpgPani Regina Jencz, Prezes Spółki INBAP Pan Bartłomiej Paczóski, Prezes Zarządu Spółki Polskie Konsorcjum Gospodarcze Pani Renata Kozioł, Prezes i właściciel Agrostop Pan Zdzisław Androsiuk, Prezes Spółki LOCUM Pani Grażyna Nowak, Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej Pan Artur Tomczuk, instruktor zespołu Hard Gock Pan Andrzej Maziejuk, instruktorzy zespołu Białe Anioły Pan Artur Chomiuk oraz Pan Rafał Barszczewski, trener sekcji podnoszenia ciężarów Pan Tomasz Kuć, Przewodnicząca Koła Aktywnych Kobiet w Łobaczewie Małym Pani Jolanta Gawryluk, wieloletni radny i sołtys Pan Jan Krzyżanowski, wieloletni pracownicy urzędu gminy Pan Henryk Kamiński
oraz Pan Władysław Kowal.
W trakcie posiedzenia zostały również wręczone nagrody dla laureatów konkursów gminnych:
● Konkurs „30 lat Gminy Terespol” dla uczniów szkół podstawowych, w skład którego wchodził:
1) konkurs plastyczny pod hasłem „Obrazek z wycieczki po Gminie Terespol” dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
2) konkurs „Wiedzy o samorządzie terytorialnym i Gminie Terespol” dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
W konkursie plastycznym klas I-IV nagrodzeni zostali:
I miejsce - Lena Burdzicka - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach,
II miejsce - Martyna Karmasz -Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach,
III miejsce - Barbara Chomiuk - Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach.
W gminnym etapie konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym i Gminie Terespol” laureatami zostali:
I miejsce -Paweł Kujawski - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach,
II miejsce - Magdalena Suszczyńska - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach,
III miejsce - Michał Nowicki - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach.
● Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Terespol
Nagrodzeni w kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce - Cyprian Chajewski
II miejsce - Piotr Czajka
III miejsce - Szymon Saczuk
Nagrodzeni w kategorii szkoły ponadpodstawowe (do 18 lat):
I miejsce - Carolin Eichler
Nagrodzeni w kategorii dorośli:
I miejsce - Grzegorz Prokopiuk
II miejsce - Robert Malinowski
III miejsce - Jarosław Błaszczak
● Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Terespol
I miejsce - Terespol
II miejsce - Kobylany  
III miejsce - Kowaluk Team
Król strzelców - Oniszczuk Dawid
● XIII edycja Konkursu „Piękne, bo bialskie” - Gmina Terespol
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:
- Gospodarz Roku,
- Najpiękniejszy Ogród Roku
W kategorii Najpiękniejszy Ogród Roku wpłynęły 2 zgłoszenia. W kategorii Gospodarz Roku zgłoszeń nie złożono.
Nagrodzeni w kategorii Najpiękniejszy Ogród Roku  zostali:
I miejsce: Państwo Irena i Stefan Boniuk z Samowicz
II miejsce: Państwo Olga i Łukasz Szydłowscy z Kobylan.
https://gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_510/kbg2022321.jpgWystąpienia, podczas sesji, wygłosili: Kanclerz Diecezji Siedleckiej Ks. Kanonik Jan Babik, Poseł Pan Riad Haidar, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Sebastian Skuza, Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Pan Andrzej Strawa - Prezes Fundacji Europejska Akademia Samorządowa, Radny Powiatu Bialskiego Pan Radosław Sebastianiuk, Rada Powiatu Bialskiego na czele z Panią Dyrektor Barbarą Kociubińską-Koza, Prezydent Miasta Biała Podlaska
Pan Michał Litwiniuk, Wójt Gminy Piszczac Pan Kamil Kożuchowski, Prezes Spółki Cargotor Pan Andrzej Sokolewicz, Przedstawiciele Zaprzyjaźnionej Gminy Korycin oraz Dyrektorzy Placówek Oświatowych
z terenu Gminy Terespol.
Ważną częścią sesji Rady Gminy Terespol było wmurowanie Kapsuły Czasu, którą potomni mają otworzyć w 2092 roku w 100  lecie Gminy Terespol. W gminnej kapsule został umieszczony:
• list do przyszłych mieszkańców Gminy Terespol od Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Terespol;
• medal pamiątkowy z okazji 30 lecia gminy Terespol;
• pendrive z raportem o stanie gminy za 2021 rok i Albumem o gminie Terespol, flaga gminna
oraz gadżety promujące gminę;  
• monety oraz banknoty;
• zdjęcia Rady Gminy bieżącej kadencji oraz pracowników Urzędu Gminy Terespol.
Zastępca Wójta Gminy Bogdan Daniluk odczytał list do potomnych a następnie razem z  Wójtem Gminy Krzysztofem Iwaniukiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Mieczysławem Romaniukiem umieścili kapsułę w wyznaczonym miejscu i zainstalowali tablicę pamiątkową.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk podziękował wszystkim za udział w części oficjalnej jubileuszowej uroczystości.
Sesja online dostępna jest pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/163d0887-24e7-4107-b6c9-fd5793852d4a


89,512,512 unikalne wizyty