MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

Z PRAC RADY…Drukuj

  • 21/02/2011 12:46:29

W dniu 14 lutego br. odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie IV Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Posiedzenie zostało zwołane  w trybie pilnym w związku z tym, że została złożona przez Pełnomocnika Inicjatora referendum skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Lublinie na uchwałę Rady Gminy Terespol Nr III/17/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego wnosząc o jej uchylenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wezwał Radę Gminy Terespol do niezwłocznego nadesłania 2 egzemplarzy odpowiedzi na skargę z dnia 24 stycznia 2011 r. oraz pełnych akt administracyjnych.
W związku z tak zaistniałą sytuacją   Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Nr III/17/11 Rady Gminy Terespol z dnia  11 stycznia 2011 r. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego.
Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

64,011,924 unikalne wizyty