MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA DROGI W STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W MAŁASZEWICZACH MAŁYCHDrukuj

  • 23/09/2022 08:04:16

ETAP - I 

W trakcie realizacji jest budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych, gmina Terespol etap- I. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej, ul. Metalowa 10.
Zadanie realizowane jest w oparciu o zapisy umowy z dnia 22.09.2021 r. o partnerstwie z podmiotem gospodarczym w celu realizacji zadania publicznego. Środki finansowe na realizację w/w zadania Gmina Terespol pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także wpłat od podmiotu gospodarczego.
W związku ze zobowiązaniem się PKP Energetyka S.A. do przebudowy kabla energetycznego Nn na własny koszt, który kolidował z budową drogi i którego przebudowa wcześniej wchodziła w zakres umowy z Wykonawcą drogi, w dniu 31 sierpnia 2022 r. został sporządzony aneks do umowy eliminujący ten zakres robót.
Na podstawie tego aneksu zmniejszeniu uległ kwalifikowalny koszt zadania  inwestycyjnego i wynosi obecnie 2 063 132,69 zł. Zmniejszeniu uległa również kwota dofinansowania zadania z państwowego funduszu celowego tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wynosi - 1 031 566,34 zł.

82,044,611 unikalne wizyty