MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

PRZEJÅšCIE DLA PIESZYCHDrukuj

  • 25/03/2011 14:15:29

   W dniu 23.03.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie odbyło się międzynarodowe spotkanie dotyczące perspektyw powstania granicznego przejścia pieszego pomiędzy Polską  a Białorusią.

   Na spotkanie przybyli Konsul RP w Brześciu Anna Nowakowska , Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej  Aleksander Łozicki,  Poseł  Jerzy Stefaniuk, Mer Miasta Brześć Aleksander Pałyszenkow, Zastępca Mera Kowalczuk Wasilij, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa, Dyrektorem KUP, Rektor Brzeskiej Państwowej Technicznej Szkoły Wyższej, Architekt, Dyrektor LZPG w Chełmie Jerzy Jaworski, Starosta Bialski Tadeusz Łazowski oraz przedstawiciele samorządu miasta i gminy Terespol i przedstawiciele służb granicznych  Polski i Białorusi.

    Delegacja z Brześcia przedstawiła projekt budowy przejścia granicznego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego i turystycznego na terenie Republiki Białoruś. Obiekt ten przeznaczony byłby do obsługi ruchu pieszego i ewentualnie rowerowego. Rozważano również pomysł przystosowania istniejącego przejścia drogowego do ruchu pieszego. Wszystkim obecnym przypadł jednak do gustu projekt bazujący na historycznym połączeniu Terespola z Brześciem poprzez most do Bramy Terespolskiej.

    Poruszono również kwestie zagospodarowania, także po stronie polskiej, terenu wokół nowego przejścia. Istotną propozycją było wykorzystanie historycznych obiektów nie tylko fortów twierdzy Brześć, ale również przystani na rzece Bug oraz terenu na Wyspie Pogranicznej. Są to miejsca, które można wykorzystać do zorganizowania  pracy różnych  placówek muzealnych. Ważną kwestią staje się także możliwość udostępnienia, zamkniętego w chwili obecnej dla żeglugi odcinka rzeki Bug między przejściem drogowym oraz kolejowym.

   Strony ustaliły, że niezbędne jest powołanie zespołu roboczego, który określiłby możliwości i zakres zadań poszczególnych stron zaangażowanych w realizację takiego planu. Spotkanie zespołu roboczego ustalono na dzień 5 kwietnia.

Galeria zdjęć

Prozpozycja strony Białoruskiej  

64,012,081 unikalne wizyty