MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA LECHUTY MAŁEDrukuj

  • 26/10/2023 14:22:39

Obrazy newsów: herb_2013.png

 

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
SOŁTYSA
SOŁECTWA LECHUTY MAŁE

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Terespol ogłasza, że w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 18.00, w świetlicy wiejskiej w Koroszczynie, ul. Piłsudskiego 40, odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Lechuty Małe w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa.

Porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie obrad Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie quorum Zebrania.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.
6. Głosowanie.
7. Ogłoszenie wyniku głosowania.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że w dniu 1 grudnia 2023 r. będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu autobusem na wybory do świetlicy wiejskiej w Koroszczynie.

Miejsce odjazdu: Lechuty Małe, przystanek komunikacyjny przy placu zabaw.

Godzina odjazdu: 17.30.

Zapewniamy również możliwość odwozu po zebraniu.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

Zarządzenie Nr 71/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa w Sołectwie Lechuty Małe

89,889,722 unikalne wizyty