MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCHDrukuj

  • 06/11/2023 12:33:09

W październiku pierwszoklasiści przeżywają niezwykłą uroczystość, jaką jest ślubowanie. Po pierwszych uroczystościach w Szkole Podstawowej im. J. U. Niecewicza w Neplach, uczniowie klas pierwszych kolejnych jednostek oświatowych gminy Terespol złożyli uroczyste ślubowanie stając się pełnoprawnymi uczniami szkoły:

  • 25 października w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach,
  • 26 października w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.

Podczas akademii każdy uczeń z przyjemnością prezentował swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne. Najważniejszym momentem było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz dokonanie przez dyrektora aktu pasowania na ucznia. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom, upominki oraz plecaki od Wójta Gminy Terespol.

Fotorelacje:

89,651,867 unikalne wizyty