MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

DEFIBRYLATOR NA WYPOSAŻENIU OSP KRZYCZEWDrukuj

  • 15/11/2023 13:34:16

DEFIBRYLATOR NA WYPOSAŻENIU OSP KRZYCZEW

Na podstawie umowy nr FS.451.95.1785.3114.2023 zawartej w dniu 24.08.2023 pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzyczewie a Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w ramach zadania "Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich" jednostka otrzymała 4500 zł dofinansowania, dzięki czemu przy wkładzie własnym w wysokości 1000 zł został zrealizowany zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego Philips FRx z kluczem pediatrycznym.
Anonimowy darczyńca przekazał zestaw szkoleniowy do defibrylatora, który umożliwia prowadzenie szkoleń na terapeutycznej wersji tego sprzętu. Defibrylator przełącza się w tryb szkoleniowy natychmiast po podłączeniu elektrod treningowych, dzięki czemu nie trzeba posiadać osobnego urządzenia do prowadzenia szkoleń.
OSP Krzyczew dziękuje Zarządowi FUSAR za pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz wszystkim zaangażowanym we wsparcie OSP, a firmie AEDMAX za współpracę przy realizacji zamówienia.

90,474,065 unikalne wizyty