MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PODSUMOWANIE KADENCJI 2018-2024Drukuj

  • 22/03/2024 15:02:18

Szanowni Państwo!

Dobiega końca kadencja samorządu 2018-2024, podczas której dzięki Państwa  poparciu i zaufaniu, miałem zaszczyt po raz kolejny pełnić funkcję Wójta Gminy Terespol.

Ostatnie pięć lat to czas bardzo intensywnej, systematycznej pracy, opartej na ogromnej dyscyplinie finansowej, dla dobra całej gminy oraz wszystkich  Mieszkańców.

Była to kadencja z wielu względów wyjątkowa, która przejdzie do historii. Wydarzyły się bowiem rzeczy bez precedensu. Musieliśmy sprostać wyzwaniom i skutkom wynikającym z Pandemii COVID-19, szyliśmy maseczki, dowoziliśmy zakupy seniorom. Zanim minął czas pandemii, rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Trudna sytuacja społeczno-gospodarcza, rosnąca inflacja, jednak pomimo takich niesprzyjających okoliczności, z zachowaniem środków ostrożności konsekwentnie realizujemy nasze plany rozwojowe.

Co warto podkreślić, od 2017 r. nadal utrzymujemy, wprowadzone zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych dla osób indywidulanych, jak również wspieramy naszych mieszkańców poprzez różnego rodzaju dotacje w zakresie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii czy wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Zakończyliśmy budowę przychodni zdrowia. Sfinalizowaliśmy  gruntowną modernizację ujęcia wody w Koroszczynie. Zrealizowaliśmy i uruchomiliśmy procesy inwestycyjne na budowę, rozbudowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Łobaczew Mały, Samowicze,  Kukuryki, Krzyczew, Neple, Kuzawka, Osiedle Zastawek, Małaszewicze Duże, Małaszewicze Małe, Podolanka, Koroszczyn i Lechuty Małe, ponadto  przygotowujemy projekt ścieżki rowerowej od ronda w Terespolu do Lebiedziewa.

Naszym sukcesem jest odtworzenie i „kapitalna przebudowa” naszej gminy z wykreowanym jej Centrum, które ma połączyć Koroszczyn z Kobylanami, Małaszewiczami Małymi i Małaszewiczami Dużymi w jedną aglomerację.

Centrum Gminy (środek gminy) to doskonale skomunikowany i uzbrojony w infrastrukturę komunalną teren, pierwsza górka poza strefą zalewową rzeki Bug, wskazany jeszcze przez przedwojennych inżynierów pod osiedle wojskowe dla lotniska w Małaszewiczach przed II wojną światową.

W pobliżu Zbiornika „Czapelka” trwa budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem tego terenu. Została zakończona inwestycja - zaplecze techniczne dla naszych służb komunalnych. W trosce o właściwy rozwój naszych dzieci i młodzieży budujemy stadion sportowy z budynkiem  i zapleczem szatniowo – sanitarnym. Podjęliśmy decyzję o budowie Klubu Malucha dla naszych najmłodszych mieszkańców i pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie.

Zainicjowaliśmy i uczestniczymy w realizacji projektu pn. Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20, dofinansowanego przez Rządowy Fundusz Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 94 mln 992 tys. zł. tj. 98% wartości zadania, którego inwestorem jest Powiat Bialski. Gmina Terespol w 2023 r. udzieliła pomocy finansowej Starostwu na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

To bardzo ważna inwestycja w kontekście otwierających się możliwości realizacji zadania przez spółkę Cargotor pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią” w zakresie jego finansowania przez Skarb Państwa.

Modernizacja, zdekapitalizowanej i nieodpowiadającej dzisiejszym wymaganiom, ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej i budowa nowych międzynarodowych terminali intermodalnych w rejonie Małaszewicz ma strategiczne znaczenie w kontekście wzmocnienia konkurencyjności polskiego sektora logistycznego i wprost wpisują się w Strategię Rozwoju Transportu. 

Realizacja ww. projektu, daje możliwość wykorzystania ogromnego potencjału gospodarczego zgromadzonego w tym obszarze, stwarza szansę na ożywienie gospodarcze terenów wschodniej Polski i jest bezwzględnie konieczną infrastrukturą, warunkującą normalne funkcjonowanie, poprawę i rozwój Międzynarodowych Terminali Intermodalnych i całej, powstałej w rejonie Portu Małaszewicze strefy przemysłowej, jako centrum logistycznego na „Nowym Jedwabnym Szlaku”. Pozyskaliśmy dwóch kolejnych poważnych inwestorów, którzy będą realizowali nowe terminale intermodalne.

Warto podkreślić, iż realizacja tak wielu inwestycji na terenie gminy jest możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, głównie krajowych w wysokości około 100 mln zł. Dochody budżetu naszej gminy są obecnie na poziomie 33 mln zł. Obecnie też nie mamy żadnego zadłużenia.

Duży wpływ na jakość życia ma szeroka i zróżnicowana oferta kulturalna. Gmina wspiera również działalność sportową oraz działalność stowarzyszeń KGW i OSP.

Nie zapominamy też o naszych seniorach, osobach niepełnosprawnych i przewlekle chorych. W tym celu zakupiliśmy specjalny samochód, który został przekazany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania z zakresu pomocy tym grupom, które są coraz liczniejsze i wymagające różnego rodzaju wsparcia, w tym  finansowego. Dzisiaj co czwarty mieszkaniec gminy to osoba w wieku powyżej 60 lat.

Nasze wspólne dokonania są konkretne i niezaprzeczalne, są dowodem aktywności władz samorządowych, sołtysów, pracowników jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu, a przede wszystkim dobrej współpracy Samorządu z Mieszkańcami.

Dziękuję Państwu za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Każdego dnia robię wszystko, by nie zawieść pokładanych oczekiwań.

Z satysfakcją mogę dziś Państwu przedstawić najistotniejsze inwestycje i przedsięwzięcia, jakie zostały zrealizowane, bądź są w trakcje realizacji.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości. Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego napełnią Wasze serca wiarą w moc dobra i miłości, niech będą czasem wzajemnej życzliwości i pozwolą z optymizmem spojrzeć w przyszłość.  Wesołego Alleluja !

>>> BIULETYN DO POBRANIA <<<

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Gminy Terespol

89,512,868 unikalne wizyty