MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ANKIETY DO PROJEKTUDrukuj

  • 11/04/2024 13:57:20

Szanowni Państwo: Mieszkańcy Gminy Terespol oraz Turyści odwiedzający Gminę Terespol, informujemy, że Gmina Terespol zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 - Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie. Realizowany projekt polega na wykonaniu strefy wypoczynku w sąsiedztwie istniejącego zbiornika wodnego „Czapelka”. W ramach realizacji niniejszego projektu planuje się wykonać następujące zadania:

1. Adaptacja wieży obserwacyjnej w zespole fortów Twierdzy Brzeskiej wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod numerem A/1386 na wieżę widokową w Kobylanach. Adaptacja wieży polegać będzie na wykonaniu wewnętrznych schodów, podestu, zadaszenia oraz zagospodarowania terenu. Po zaadaptowaniu obiekt będzie służył do obserwacji krajobrazu oraz fauny i flory wokół zbiornika Czapelka. Powierzchnia zabudowy istniejącej wieży wynosi 45,52 m2 i nie zmieni się po wykonaniu adaptacji. Wysokość wieży po adaptacji wyniesie ok. 14 m.

2. Budowa drogi dla pieszych i rowerów (ciągu pieszo-rowerowego) wokół zbiornika wodnego w Kobylanach o nawierzchni z kostki brukowej o długości ok. 2 800 mb i szerokości 3 m, z dojazdem i dojściem do wieży widokowej oraz jej oświetlenie.

3. Nasadzenia zieleni.

Uprzejmie prosimy, na potrzeby w/w wniosku o wypełnianie ankiet zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy Terespol. Ankiety są dostępne pod linkami:

89,513,386 unikalne wizyty