MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 24/04/2024 13:31:56

W związku ze stałym rozwojem mieszkalnictwa w „Centrum Gminy” w Kobylanach oraz osiedlaniem się mieszkańców informujemy, że celem uporządkowania punktów adresowych na terenie osiedla planuje się nadanie nazw ulic dla nowo wybudowanych dróg gminnych.
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do aktywnego nadsyłania propozycji nazw ulic w terminie do 17 maja 2024 r. Proponujemy aby propozycje nazw były spójne z obecnymi nazwami ulic „wielkich Polaków/zasłużonych dla Polski”
Wnioski dotyczące nazw ulic można przesyłać do tut. Urzędu Gminy za pośrednictwem:

  • E-mail: kkondracki(@)gminaterespol.pl;
  • ePUAP ESP: /2074hufjl4/domyslna;
  • Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21 – 540 Małaszewicze;
  • Osobiście do biura obsługi Urzędu Gminy Terespol.

Planowane jest nadanie nazw ulic dla następujących dróg:

Lp.

Oznaczenie w MPZP

Nr ew. działek

Obręb

1

7KDD, 8KDD

906, 914

Kobylany

2

17KDD

908

Kobylany

3

4KDL, 5KDL

922, 916, część działki 112/5

Kobylany

4

15KDD, 16KDD

112/10, 930, 931

Kobylany

5

14KDD

969

Kobylany

Propozycje nazw ulic prosimy o wpisanie do załączonej tabeli. Pomocniczo zamieszczamy mapę z siecią dróg na „Centrum Gminy” w Kobylanach.
Informujemy, że nadawanie nazw ulic wynika z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z jego treścią do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.

Mapa i propozycja nazwy dróg w miejscowości Kobylany

89,512,712 unikalne wizyty