MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

I SESJA RADY GMINY KADENCJA 2024 – 2029Drukuj

  • 16/05/2024 11:32:16

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej 7 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się I Sesja Rady Gminy Terespol inaugurująca IX kadencję organów samorządu gminnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obrady otworzył, stwierdził ich prawomocność i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – Radny Senior Janusz Semeniuk. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Terespolu Agnieszka Bogusz wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym Rady Gminy Terespol oraz Wójtowi Gminy Terespol na kadencję 2024-2029.

Następnie Radny senior odczytał rotę, po czym piętnastu radnych złożyło ślubowanie. W drodze głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Terespol został Łukasz Dragun. Następnie Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk złożył uroczyste ślubowanie. Porządek inauguracyjnej sesji zakładał również wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Terespol. Został nim w drodze głosowania tajnego Arkadiusz Kędzierawski.Nowo wybrana Rada zmieniając w trakcie sesji porządek obrad podjęła również uchwały o wyborze Składów osobowych komisji Rady oraz ich Przewodniczących i Wiceprzewodniczących.

Mimo zgłoszenia się do prac w komisjach większości radnych, Rada zdecydowała o ograniczeniu ich składu i o wyborze poszczególnych członków. Trzech radnych w ramach protestu na takie działania złożyło rezygnacje z zasiadania w komisjach.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/3e7586e1-6da5-4ca7-8784-3771cf528042

89,513,368 unikalne wizyty