MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 816Drukuj

  • 04/06/2024 12:08:21

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 816 Terespol-Kodeń-Sławatycze-Włodawa – Dorohusk-Horodło-Zosin o drogę rowerową w miejscowości Polatycze i Lebiedziew

W dniu 20 maja 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Terespol w sprawie udzielenia przez Gminę Terespol pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w postaci sporządzenia dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol-Kodeń-Sławatycze-Włodawa – Dorohusk-Horodło-Zosin o drogę rowerową w miejscowości Polatycze i Lebiedziew. Wartość sporządzanej dokumentacji została określona na kwotę 157 440,00 zł brutto.

W ramach w/w zadania planuje się wykonać dokumentację projektową budowy drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku od DK2 (Polatycze) do istniejącej ścieżki rowerowej w Lebiedziewie o łącznej długości ok. 2 km.

89,515,530 unikalne wizyty