MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY TERESPOLDrukuj

  • 05/06/2024 11:47:15

W dniu 4 czerwca 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn.: Opracowanie planu ogólnego gminy Terespol, którego Wykonawcą będzie Gdyńska Grupa Urbanistyczna s.j. Mariusz Fudała, Tomasz Płocke, ul. Poznańska 10, 81-305 Gdynia. Wykonawcę wyłoniono w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę 157440,00 zł. Termin wykonania zadania określono do dnia 22 grudnia 2025 r.

Przedmiot umowy obejmuje opracowanie planu ogólnego gminy Terespol, opracowania ekofizjograficznego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności do uchwalenia planu ogólnego gminy określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

89,514,773 unikalne wizyty