MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ROZBUDOWA UL. NADBUŻAŃSKIEJ W NEPLACHDrukuj

  • 06/06/2024 08:43:35

W dniu 3 czerwca 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn: Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach, którego Wykonawcami są Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.o. ul. Brzeska 134 21-500 Biała Podlaska oraz PRO-KOP Dawid Prokopiuk, ul. Zygmunta Starego 1/5
21-500 Biała Podlaska. Wykonawców wyłoniono w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę 305 123,86 zł. Termin wykonania zadania w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy obejmuje budowę odcinka drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej długości ok 170 mb wraz ze zjazdami do posesji oraz przebudowę linii nN w pasie drogi.

89,515,759 unikalne wizyty