MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 207/1 I 207/2 OBRĘB POLATYCZEDrukuj

  • 18/06/2024 07:44:43

Przebudowa drogi na działkach nr 207/1 i 207/2 obręb Polatycze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa dróg dojazdowych do pól”

W dniu 14 czerwca 2024 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na działkach nr 207/1 i 207/2 obręb Polatycze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa dróg dojazdowych do pól”. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Leszek Horeglad, ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska, które zostało wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę  308 207,02 zł brutto. Termin wykonania w ciągu pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr 207/1 i 207/2 w Polatyczach polegać będzie na wykonaniu warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej w technologii mas bitumicznych, budowa i przebudowa zjazdów w granicach pasa drogowego oraz odtworzenia poboczy o szerokości 0,75 m. Długość przebudowywanego odcinka drogi – 215 mb, szerokość jezdni 4,5 m.

90,703,528 unikalne wizyty