MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

EDUKACJA Z WOJSKIEMDrukuj

  • 18/06/2024 07:47:42

3 czerwca 2024 r. w ramach programu „Edukacja z wojskiem” uczniowie klasy VII Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach wzięli udział w zajęciach  edukacyjno – obronnych przygotowanych i realizowanych we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.

Głównym celem projektu jest:

  1. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa;
  2. kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia;
  3. poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;
  4. nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia;
  5. wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności;
  6. nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Szkolenie prowadzone zostało ppor. Emilię Melańczuk i obejmowało bardzo ważne zagadnienia związane z naszym bezpieczeństwem i radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat udziału w programie „Edukacja z wojskiem”.

90,700,613 unikalne wizyty