MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

USŁUGI REHABILITACYJNE W BUDYNKU PRZYCHODNIDrukuj

  • 19/06/2024 14:50:13

WKrzysztof Iwaniuk i  Iwona Malewicz dniu 17 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach pomiędzy Gminą Terespol reprezentowaną przez Krzysztofa Iwaniuka – Wójta Gminy Terespol, a FIZJO M Iwona Malewicz Fizjoterapia, reprezentowaną przez Iwonę Malewicz została podpisana umowa najmu na lokal użytkowy o pow. 235,45 m2 położony na parterze w nowo wybudowanym budynku przychodni w Kobylanach przy ul. Plac Ryszarda Kaczorowskiego 4.
Najemca lokalu oświadczył, że spełnia warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności w zakresie: rehabilitacji dzieci i młodzieży; psychologii.; integracji sensorycznej i takie świadczenia w przedmiotowym lokalu zamierza prowadzić. W dalszej perspektywie planuje otworzyć centrum rehabilitacji i zatrudnić wykwalifikowanych w tym kierunku lekarzy specjalistów. Dodatkowo w przyszłości planuje zatrudnić logopedę i psychologa.
Najemca planuje rozpocząć świadczenie wyżej wymienionych usług z dniem 1 lipca 2024 r.

90,703,630 unikalne wizyty