MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

KOMPLEKS BOISK NA JUBILEUSZ SZKOŁYDrukuj

  • 13/06/2011 13:00:02

W dniu 10 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta obchodzono 40 rocznicę założenia szkoły. Jubileusz świętowano uroczyście w obecności wielu zgromadzonych gości, uczniów i pracowników szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Åšwiętą odprawioną w kościele pw. Åšw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Małaszewiczach przez Proboszcza Krzysztofa Pawłowskiego. Następnie nastąpił przemarsz do siedziby szkoły, gdzie dokonano otwarcia kompleksu boisk sportowych. Kolejnym punktem obchodów była akademia, którą  zainaugurował dyrektor szkoły Mieczysław Romaniuk następującymi słowami:
„Dzisiejsze wydarzenie ma charakter niezwykle podniosły i historyczny, łączy w sobie już zapisaną kartę ponad 40-letnich wydarzeń szkoły, ale jest także symbolem wzruszeń , zadumy, refleksji i wspomnień. Z perspektywy mijających lat działania dydaktyczno – wychowawcze szkoły uwieńczone zostały wieloma sukcesami. Nie sposób wymienić wszystkich. Chlubą naszej szkoły są liczne osiągnięcia na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, centralnym, mamy laureatów i finalistów olimpiad, wiedzy technicznej, przedmiotów ogólnokształcących, sportowych, artystycznych…. Jesteśmy dumni z prawie 5500 absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia społeczno – gospodarcze gonie tylko w naszym regionie, ale także w kraju. Szczególne podziękowania kieruję do dyrektorów, wspaniałych pedagogów,  którzy tworzyli historię szkoły i dorobek wielu pokoleń….” Przypomniał krótko historię szkoły i ludzi, którzy zapisali się na kartach tej historii, podziękował sponsorom szkoły.
Następnie głos zabrali goście, padło wiele serdecznych słów, najlepszych życzeń i szczerych gratulacji.


Z HISTORII SZKOŁY…
Szkoła została utworzona w 1971 r. z inicjatywy Pana Mikołaja Jefimiuka, ówczesnego dyrektora Zarządu Rejonu Przeładunkowego w Małaszewiczach. Pierwszym budynkiem był barak wojsk OTK. W październiku 1990 r. szkoła została przeniesiona do nowych pomieszczeń po zgrupowaniu wojsk kolejowych. W latach 1991 – 1997 wybudowano i oddano do użytku nowe obiekty szkolne wraz z salą gimnastyczną i warsztatami a także boiska i tereny rekreacyjne. Szkoła stała się nowoczesną i doskonale wyposażoną placówką oświatową. W bieżącym roku przybyły kolejne inwestycje: kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią i 100m bieżnią oraz znajdujący się obecnie w stanie budowy internat dla uczniów.

64,030,565 unikalne wizyty