MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO Z DNIA 15 WRZEÅšNIA 2011 ROKUDrukuj

  • 19/09/2011 11:34:07

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO Z DNIA 15 WRZEÅšNIA 2011 ROKU

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 roku. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), Starosta Bialski zawiadamia, że w dniu 15 września 201 lr. została wydana decyzja znak AB.6740.D.3.2011, Nr 4/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi o długości 76,63 m, w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze, gm. Terespol na działkach nr ewid. 346/4, 344/4, 345/6, 345/9, 873.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, Oddział Zamiejscowy w Terespolu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. le w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO

74,515,819 unikalne wizyty