MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

O POLITYCE ROLNEJ W BRUKSELIDrukuj

  • 07/05/2012 12:38:04

W dniach 2-5 maja br. Zarząd ZGWRP był w delegacji we Brukseli. Głównym powodem wizyty była sesja plenarna w Komitecie Regionów dotycząca Wspólnej polityki rolnej  oraz obawy, że w kolejnej perspektywie finansowej na najbliższe lata zostanie ograniczona pomoc europejska dla obszarów wiejskich. W porządku wizyty były spotkania z władzami politycznymi i urzędnikami Komitetu Regionów, spotkania w polskich przedstawicielstwach w tej samorządowej instytucji, uczestnictwo w sesji plenarnej opiniującej wspólną politykę rolną w Unii Europejskiej, spotkania z posłami parlamentu europejskiego m. in. z Janem Olbrychtem oraz wizyta w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli, gdzie  Ambasador Jan Tombiński, przedstawił stan negocjacji dotyczący budżetu na lata 2016 – 2020.

Potwierdziły się obawy o możliwych ograniczeniach dotyczących obszarów wiejskich, Zebrane informacje posłużą do wypracowania przedsięwzięć przeciwdziałających tym trendom na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym ZGW RP, które odbędzie w dniach 10-11 maja br. w Poznaniu.

K.Iwaniuk

84,263,858 unikalne wizyty