MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

GMINA TERESPOL WYSOKO W RANKINGU SAMORZĄDÓWDrukuj

  • 17/07/2012 14:39:52

"Rzeczpospolita” uhonorowała gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. Sposób wyboru zatwierdziła niezależna kapituła składająca się z przedstawicieli instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami. Przewodniczył jej prof. Jerzy Buzek.

Każdy z samorządów był oceniony wg następujących kryteriów:

* dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2008 - 2011 (maks. 10 pkt),

* wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2009 - 2011 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta - (maks. 10 pkt),

* zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2008 - 2011 - (maks. 10 pkt)

* nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów w latach 2008 - 2011 (maks. 5 pkt),

* dynamika wzrostu dochodów własnych w latach 2008 - 2011 -  (maks. 10 pkt),

* relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2008 - 2011 (maks. 6 pkt),

* dynamika wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2008 - 2011: transport i łączność (5 pkt), ochrona środowiska (4 pkt).

Ranking został przeprowadzony w 2 etapach. W pierwszym etapie zostały wybrane miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008 – 2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Łącznie w I etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów. Na tej podstawie zostało wybranych 564 samorządów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich. Do wybranych samorządów zostały wysłane obszerne ankiety składające  się z 16 pytań. Łącznie w drugim etapie samorząd mógł uzyskać kolejne ponad 40 punktów.

Gmina Terespol po raz kolejny znalazła się w pierwszej setce tego prestiżowego rankingu zajmując  58 miejsce w kategorii najlepsza gmina wiejska. Warto podkreślić że z województwa lubelskiego w tej kategorii tylko 7 gmin wiejskich znalazło się w setce, natomiast z powiatu bialskiego tylko  gmina Terespol.

D. Wowczeniuk

74,608,022 unikalne wizyty