MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WSPIERAMY INWESTYCJE EKOLOGICZNEDrukuj

  • 08/08/2012 12:36:48

Gmina Terespol wspiera następujące przedsięwzięcia mieszkańców z zakresu ochrony środowiska:

KOLEKTORY SŁONECZNE

Dotacja celowa udzielana będzie na zakup i montaż kolektorów słonecznych w wysokości do 70% kosztów przedsięwzięcia, udokumentowanych fakturami i rachunkami, nie więcej jednak niż:

  - 2 000 zł – w przypadku budynku jednorodzinnego;

  - 1 000 zł – na jeden lokal mieszkaniowy w budynkach wielorodzinnych.

        O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Terespol. Dotowane będą przedsięwzięcia zakupu i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych zamieszkałych.

Mając na uwadze zminimalizowanie kosztów zakupu i montażu oraz przyszłej eksploatacji, rekomendujemy montowanie kolektorów słonecznych próżniowych z zintegrowanym zasobnikiem wody ( kolektor sezonowy). Szerzej o uzyskaniu dotacji na dofinansowanie zakupu i montażu kolektora słonecznego napisaliśmy w artykule ‘Kolektory słoneczne w Gminie Terespol”.

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dotacja celowa udzielana jest w wysokości do 50% kosztów inwestycji. Refundacja nie może jednak przekroczyć, w przypadku:

  -  przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej    – kwoty 7 000 zł;

 -  przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  – kwoty  2 000 zł.

 PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE  ÅšCIEKóW

Dotacja celowa udzielana jest w wysokości do 50% kosztów inwestycji. Koszty inwestycji nie mogą jednak przekroczyć kwoty 3 500 zł.

ODBIóR ODPADóW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Terespol realizuje odbiór eternitu od  osób fizycznych pokrywając koszty demontażu i utylizacji w 100 %. Warunkiem odbioru eternitu jest: złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Terespol, posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oraz spełnienia wymogów wynikających z prawa budowlanego ( pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych, itp.) w Starostwie Powiatowym.   

Wnioski o udzielenie dotacji oraz wnioski na odbiór odpadów zawierających azbest można pobrać z BIP Urzędu Gminy Terespol www.bip.gminaterespol.pl / zakładka: wzory dokumentów/Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej/ lub osobiście w Urzędzie Gminy Terespol, pok. nr 5.

E.Napiórkowska

88,794,497 unikalne wizyty