MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013Drukuj

  • 03/09/2012 14:58:41

Dzień 3 września był dniem inauguracji nowego roku szkolnego 2012/2013 we wszystkich szkołach w gminie. Każda z tych uroczystości była poprzedzona Mszą Åšwiętą dla uczniów i ich rodziców. Dzień ten był również okazją do poinformowania społeczności szkolnej o zmianach jakie zaistniały w związku z pełnieniem funkcji dyrektorów szkół.

W Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. W dniu 31 sierpnia zakończyła się kadencja sprawowania funkcji dyrektora przez Jolantę Żuk – Sikorską. Dlatego też na dzisiejszej uroczystości Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk podziękował Pani Dyrektor za 5 lat pracy w szkole, za oddanie sprawom uczniów, za troskę o edukację i wychowanie młodego pokolenia, za dbałość o rozwój powierzonej placówki. Przedstawił też wszystkim i powitał nowego dyrektora szkoły wyłonionego w konkursie, Panią Małgorzatę Sowa, która od dnia 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 roku będzie pełniła tę funkcję. Wójt dokonał także wręczenia Aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi przedszkola, Justynie Tarasiuk – Wojciekiewicz.


Do  Zespołu Szkól im. Orła Białego w Kobylanach na uroczystość szkolną przybył Bogdan Daniluk – Sekretarz Gminy Terespol, który wręczył  dotychczasowej Pani dyrektor, Bożenie Konieczka powierzenie funkcji dyrektora na kolejne 5 lat, tj. do 31 sierpnia 2017 r. Uroczystość ta była także okazją do wręczenia Aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w czasie przerwy wakacyjnej przystąpili do postępowania egzaminacyjnego. Stopień nauczyciela mianowanego z rąk Sekretarza otrzymali Ilona Wysokińska – nauczyciel języka polskiego, Adrian Tokarski – nauczyciel języka angielskiego i Ks. Sławomir Pleszczyński – nauczyciel religii.

W dniu 31 sierpnia upłynął również termin sprawowania funkcji dyrektora  przez Panią Mariolę Borodziuk. W związku z powyższym, o fakcie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach dotychczasowej Pani Dyrektor,  poinformowała zebranych i akt powierzenia wręczyła Marzena Andrzejuk – kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Terespolu. Sprawowanie funkcji powierzono na kolejne 5 lat, tj. do 31 sierpnia 2017 r.


GALERIA ZDJĘĆ

74,608,002 unikalne wizyty