MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

POWIAT BIALSKI WOLNY OD DYMU TYTONIOWEGODrukuj

  • 07/09/2012 13:31:04

Regulamin Konkursu
na najciekawszą ulotkę o tematyce antynikotynowej w ramach kampanii antynikotynowej „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego”

I. Postanowienia ogólne.

Konkurs na najciekawszą ulotkę o tematyce antynikotynowej przeprowadzony zostanie
w ramach kampanii antynikotynowej „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego”.  Organizatorami konkursu są Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

II. Uczestnicy konkursu.
W konkursie mogą brać udział osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Powiatu Bialskiego (ziemskiego).

III. Cel konkursu:

  1. Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród osób dorosłych zamieszkałych na terenie Powiatu Bialskiego (ziemskiego) idei życia wolnego od dymu tytoniowego oraz opracowanie ulotki promującej kampanię antynikotynową „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego”.
  2. Cele szczegółowe:
  • Zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości biernego i czynnego palenia tytoniu.
  • Uświadomienie ważności problemu i dotarcie do rzetelnej informacji na temat konsekwencji palenia tytoniu.
  • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

 

IV. Warunki konkursu:
1. Ulotka musi mieć charakter opisowo-plastyczny.
2. Ulotka powinna zawierać:
- hasło antynikotynowe;
- informację pisemną dotyczącą negatywnych skutków palenia papierosów;
- rysunek o tematyce antynikotynowej.
3. Zasady wykonania ulotki:
a) Ulotka musi być wykonana samodzielnie.
b) Wielkość ulotki do wyboru format: A-5 lub A-4.
c)Forma ulotki do wyboru:
- ulotka jednokartkowa,
- ulotka dwukartkowa,
- ulotka w formie złożonej kartki;
d) Kształt ulotki – dowolny.
e)Technika wykonania ulotki – dowolna.
f) Liczba wykonanych ulotek – 1 sztuka na osobę.
g) Ulotki nie mogą zawierać oryginalnych nazw producentów papierosów.
3. Prace należy przekazać do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, pok. 217.
4. Każdą pracę należy zaopatrzyć w następującą informację:
- imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy  i wiek autora.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac oraz ich publicznej ekspozycji i kolportażu.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoczesne z oświadczeniem  o posiadaniu praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz umieszczeniu danych adresowych w bazie danych organizatora.IV. Kryteria oceny:

  1. Jakość artystyczna wykonanej pracy,
  2. Oryginalność pomysłu,
  3. Ogólne wrażenie artystyczne,
  4. Materiały i technika wykonania.

 

V. Czas trwania konkursu:
1. Ostateczny termin złożenia prac konkursowych mija 05 października 2012 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 października br.– Komisja konkursowa pisemnie powiadomi laureatów.  

VI . Nagrody i kryteria ich przyznawania:
1. Oceny prac plastycznych dokona Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Starosty Bialskiego.
2. Nagrody rzeczowe wraz z wystawą prac zostaną wręczone podczas imprezy powiatowej „Bialskie Talenty za 2011 r.”, o terminie której poinformujemy laureatów konkursu pisemnie.
3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Anna Jureczek - Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej- tel. 83 351-13-42 lub e-mail: zdrowie@powiatbialski.pl .

64,098,376 unikalne wizyty