MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

SAMORZĄDOWY KONGRES OÅšWIATYDrukuj

  • 01/10/2012 10:18:19

W dniach 26-27 września 2012 r. w Warszawie odbył się Samorządowy Kongres Oświaty, który zgromadził około 1000 uczestników, głównie samorządowców z całego kraju. Kongres zorganizowany został przez ogólnopolskie korporacje samorządowe, min. Związek Gmin Wiejskich, Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich. Głównym celem kongresu było przedstawienie obecnej sytuacji w oświacie i propozycji zmian w prawie niezbędnych do skuteczniejszej realizacji zadań oświatowych.

Naszą gminę reprezentowała delegacja, w skład której wchodzili: Wójt Gminy i Wiceprzewodniczący ZGW– Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Rady Gminy – Mieczysław Romaniuk oraz dyrektorzy szkół na terenie gminy Terespol – Mariola Borodziuk, Małgorzata Sowa i Wiesława Gmur.

W pierwszym dniu kongresu, który odbywał się w salach konferencyjnych Stadionu Narodowego odbyły się trzy debaty: I – Jakość oświaty a Karta  Nauczyciela; II - Jakość oświaty a zarządzanie; III – Wyzwanie dla rozwoju kraju – nowoczesne szkolnictwo zawodowe. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kancelarii Prezydenta RP, posłowie, przedstawiciele świata nauki oraz samorządowcy z całego kraju.

 

W drugim dniu kongresu samorządowcy spotkali się w Sali Kongresowej. Przedstawicielom rządu i parlamentu wręczyli propozycje zmian legislacyjnych.

Krystyna Szumilas – minister edukacji mówiła: „Jestem zdeterminowana, aby do końca tego roku kalendarzowego przedstawić projekt zmiany Karty Nauczyciela”.

Zdaniem gościa kongresu profesora Michała Kuleszy, obecny system oświaty skonstruowany jest właściwie tak, jak 20 lat temu.

Były premier Jerzy Buzek stwierdził, że w polskim systemie muszą istnieć jasno zdefiniowane standardy nauczania, a do standardów konieczne będzie dopasowanie nakładów na edukację. Zwrócił się do samorządowców: „Wasz głos jest ważny, bo wy tę odpowiedzialność czujecie bezpośrednio, w codziennym waszym kontakcie z ludźmi, którzy chcą mieć jak najlepiej wykształcone dzieci”.

Na zakończenie kongresu podsumowana została kampania Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stawka większa niż 8 mld” dotycząca obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu równowagi w systemie finansów samorządowych. Kilkuset samorządowców wzięło udział w marszu do parlamentu, gdzie złożyli listy z ponad 211 tysiącami podpisów popierających ten obywatelski projekt.

ALBUM ZDJĘĆ

64,011,886 unikalne wizyty