MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny



PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

DYSKUTOWALI O TWIERDZYDrukuj

  • 28/11/2012 12:51:53

W dniach 23-25 listopada 2012r. w Brześciu odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca rozwoju obszaru związanego z twierdzą Brześć. W spotkaniu wzięli udział goście z Wielkiej Brytanii, Holandii, Litwy, Rosji i Polski. Konferencja miała za zadanie określenie parametrów dla projektu rozwoju kulturowo- historycznego, turystycznego i ekonomicznego Twierdzy Brześć  oraz obszarów nadgranicznych po obu stronach rzeki Bug. W ramach prac przedstawiono wielkość i strukturę  ruchu turystycznego w twierdzy i mieście Brześć  w latach 2008-2012. Z przedstawionych danych wynika, że z każdym rokiem rośnie liczba osób przekraczających przejście graniczne Terespol – Brześć (zarówno drogowe jak i kolejowe), Dla porównania:  w roku 2008 było to 1 063 156 osób, a w 2012r do października 2012 r granicę przekroczyło 1 329 296 osób. Zdecydowana większość turystów odwiedzających Brześć   to Rosjanie (88,3%), w dalszej części (9,6% z 40 innych krajów) przyjeżdżający  z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii  Francji i Litwy. Obywatele z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw stanowią 2,1% przyjeżdżających.

      Największym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyło się muzeum Twierdzy Brześć-63,4%  w drugiej kolejności  muzeum  miasta -20%, a dalej: obiekty sportowe 10%, kultura i imprezy artystyczne 5,6%, turystyka religijna 1%.

       Przewiduje się, że w najbliższych latach liczba  wjeżdżających  do Brześcia osiągnie
2 mln osób. W związku z tym pojawiła się konieczność opracowania strategii rozwoju całego obszaru, by obsłużyć tak dużą liczbę osób. Podczas spotkania  uczestnicy nakreślili wskazania  do  rozwoju kierunków marketingu terenu, potrzebnej i istniejącej  infrastruktury oraz sfery usług związanych z turystyką. W trakcie  konferencji poruszano także kwestie mające wpływ na wielkość przepływu turystów w mieście Brześć. Wójt gminy Terespol, Krzysztof Iwaniuk  zwrócił uwagę ,że dla osób wjeżdżających na teren Białorusi z kierunku zachodniego, barierą jest konieczność wyrabiania wizy. W dalszym ciągu nie ma działań dotyczących  małego ruchu granicznego. Dodatkowym utrudnieniem jest brak przejścia pieszego łączącego Brześć z Terespolem.

     Następnie   dyskutowano nad charakterem  zarówno samej twierdzy jak i leżącego przy niej miasta. Uczestnicy zgodzili się ,że nie można zatrzymywać się tylko i wyłącznie na symbolice i historii fortyfikacji. Konieczne jest włączenie  obiektu w rozwój Brześcia, jak również stworzenie skutecznego systemu komunikacji z samym miastem oraz przedmościem terespolskim, leżącym na terenie Polski . W perspektywie, Twierdza Brześć może stać się nie tylko atrakcją turystyczną samą w sobie, ale także miejscem , przez które  mogłyby przebiegać trasy turystyczne np. do Puszczy Białowieskiej oraz  miejscem działalności kulturalnej, artystycznej, czy też naukowej.

ALBUM ZDJĘĆ

74,517,653 unikalne wizyty