MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

Z PRAC RADY GMINY …Drukuj

 • 06/12/2012 10:37:04

21 listopada 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie odbyła się XX Sesja Rady Gminy Terespol.

Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Sekretarz Gminy Bogdan Daniluk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności, które  obejmowało najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Terespol.

W kolejnej części posiedzenia radni zatwierdzili nowe stawki podatków i opłat, które będą obowiązywać na terenie gminy Terespol od przyszłego roku.

Od 1 stycznia 2013 r.  także będą obowiązywać nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych, które będą dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy  www.bip.gminaterespol.pl, w  zakładce wzory dokumentów -Referat finansowo-podatkowy.


Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu XX Sesji :

 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2013 roku.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku.
 • w sprawie w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
  za podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Terespol w 2013 roku.
 • w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania.
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty
 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury.
 • w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego i Rady Powiatu Biała Podlaska w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy/2012, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

63,885,964 unikalne wizyty