MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

DOTACJE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 21/02/2013 14:02:06

W dniu 23 lipca 2012 r. Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę Nr XVIII/110/12 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących energię słoneczną. Dotacja udzielona będzie na zakup i montaż kolektorów słonecznych w wysokości do 70% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż:

- 2 000 zł – w przypadku budynku  jednorodzinnego;
- 1 000 zł – na jeden lokal mieszkaniowy w budynkach wielorodzinnych.

O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się  osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Terespol. Dotowane będą przedsięwzięcia zakupu i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych zamieszkałych. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych nie może przekroczyć wysokości 100 % nakładów finansowych na wykonanie przedsięwzięcia.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć w pierwszej kolejności wniosek. Wniosek o udzielenie dotacji  można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Terespol :www.ugterespol.lubelskie.pl. / zakładka: wzory dokumentów/Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej/ wniosek o dotację na kolektory słoneczne lub osobiście w Urzędzie Gminy Terespol, pok. nr 5.

W 2013 r. wnioski do Wójta Gminy Terespol należy złożyć w terminie do dnia 15 marca !

Szerzej o uzyskaniu dotacji na dofinansowanie zakupu i montażu kolektora słonecznego napisaliśmy w artykule „Kolektory słoneczne w Gminie Terespol” z dnia 6 sierpnia 2012 r, który znajduje się na stronie internetowej Gminy Terespol www.gminaterespol.pl

84,113,057 unikalne wizyty