MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 29/03/2013 17:04:09

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Terespol, informuje, że

 OD DNIA 15 kwietnia 2013r.  

ULEGA ZMIANIE SIEDZIBA:

URZĘDU GMINY TERESPOL

ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKóŁ

GMINNEGO OÅšRODKA KULTURY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

KTóRE BĘDĄ FUNKCJONOWAŁY POD ADRESEM:

PLAC RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1,

KOBYLANY, 21-540 MAŁASZEWICZE.

ZMIANIE ULEGAJĄ RóWNIEŻ NUMERY TELEFONóW:

Urząd Gminy , tel. 83 411 20 00, fax. 83 411 20 09

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół tel.  83 411 20 50, fax. 83 411 20 59

Gminny Ośrodek Kultury tel.  83 411 20 60, fax. 83 411 20 69

Gminna Biblioteka Publiczna tel. 83 411 20 65

Pozostałe numery telefonów zostaną podane do wiadomości na stronie www.gminaterespol.pl,  w Biuletynie Informacyjnym UG oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.


 ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY DO NOWEJ SIEDZIBY W DNIU 14 KWIETNIA 2013 ROKU /NIEDZIELA/ OD GODZ. 10.00 DO 15.00.

W TYM DNIU BĘDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ BUDYNEK, JAK RóWNIEŻ ZAŁATWIĆ SPRAWY URZĘDOWE.                         

 Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

74,429,624 unikalne wizyty